Give me the name!

Freaking amazing friday inspiration

20751285_10212781045148527_67573818_n
(English below)
Hej søde mennesker  Mit navn er Helen Lucca Gudjonsson og jeg er uddannet frisør samt makeup artist/hairstylist.
Min hverdag består i at være specialiseret i diverse hårfarve trends – også kaldet “kolorist”- hvor jeg beskæftiger mig med at udføre DRØMME HÅR på især kvinder da jeg mener at alle har ret til lidt Hollywood glam 😊  Samtidig besidder jeg et drive i forhold til at tage imod udfordringer, som andre ikke vil røre ved i denne branche.
Jeg er altid blevet inspireret af passioneret personer i verden.
Stærke personligheder der vælger at gå den modsatte vej af , hvad mængden anbefaler – dét kan jeg personligt forholde mig til !
I forhold til HÅR inspiration har sociale medier virkelig gjort det nemt for alle. Du behøver ikke opsøge din inspiration fysisk længere . I dag er du kun et “klik” fra en kreative ide. Det er en kæmpe bonus i mit liv som selvstændig med mand børn.
Men udover hår elsker jeg generelt at lade mig forføre af PASSION. Det giver mig et boost i livet og disse personer nedenfor er bl.a iblandt mine favoritter :
Ole Henriksen (beauty), Martin Thorborg (entreprenør) Tony Robbins (amerikansk kanon konge) OG intet mindre end min onkel – Dennis Skraarup der , som barn inspirerede mig til at overveje livet, som selvstændig.
Jeg blev selvstændig for snart 9 år siden . Startede min første salon op midt i et villakvarter fordi jeg så muligheder. Konceptet blev til “grønnere” arbejdsmiljø / sundhed for alle . Jeg var nemlig begyndt at få problemer med eksem ved at arbejde med traditionelle ammoniak farver mm. Og det skulle derfor være slut hvis jeg ellers skulle fortsætte i faget .
Efter nogle år beslutter min mand og jeg at drømmen om et tredje barn var eksisterende og jeg bliver så gravid .
Skæbnen vil dog at min daværende ansat også bliver gravid ca. 3 uger efter og desværre ender med at sygemelde sig .
Mistet omsætning , overenskomster , to boliger og meget andet – betyder gæld på lidt under en halv million og risikoen for at må lukke forretning, gå fra hus og hjem – bliver pludselig en realitet for vores lille familie.
I mellemtiden havde jeg ansat et par vikarer og vender tilbage otte uger efter fødsel.
Min mand og jeg har altid været enige om at når noget i livet bliver hårdt – så skal der fortsættes uanset hvad !. Denne situation var selvfølgelig ingen undtagelse.
Når jeg tænker tilbage – vil jeg ikke være oplevelsen foruden. Den er godt nok forenklet en del her , men jeg lærte utrolig meget om mig selv som menneske. Mine værdier har aldrig været mere tydelige.
Det var en test jeg skulle igennem og kom jeg dét – ville alt jo kunne lade sig gøre!.
I dag forstår jeg vigtigheden i et mindset. Jeg laver PRÆCIS det , som giver mening for mig i denne branche. Kvalitets håndværk! Det er sket fordi jeg troede på ideen og handlede på den.
Råd!?
Mit råd vil klart være at man skal vælge sine tanker med omhu. Vær nu kræsen med dine tanker ! En del af det er alligevel løgn. Tro nu på at du faktisk er et pisse (undskyld mit franske) interessant menneske med en hel del at byde på ! Positive tanker og husk at slappe af når din krop siger det 😊
Jeg er dog ikke sikker på at jeg altid vil arbejde , som jeg gør pt.. Jeg er nemlig ALT for nysgerrig til at opdage, hvad der ellers gemmer sig bag alle de døre vi her i livet passerer og er bestemt ikke færdig med at lære nye ansigter at kende. 😊
Jeg nyder at følge Sofia i hendes personlige udvikling. Det bekræfter nemlig mine tanker om at vi faktisk kan opnå alle de drømme vi har 💟
Tusind tak for din fantastisk inspirerende historie Helen, så fedt du ville være min gæst! Følg med i Helens farverige univers på hendes facebook side her, hendes instagram her, og for booking lige her.

Hello guys  My name is Helen Lucca Gudjonsson  and I’m a hairdresser and makeupartist/hairstylist.
My everyday life is specialising in haircolor trends, where I help a lot of people to get their DREAM HAIR, especially women because I believe that we’re all in the right to some Hollywood glam 😊  I’m also so lucky to have a drive that means I dare to take some challenges that others in this business don’t want to touch. 
I’ve always been inspired of people in this world. Strong personalitys who chooses to go the opposite way of what people expect them to – That I can personally relate to. 
When it comes to HAIR, has the social medias really done an amazing job, to make it easy for everybody. You don’t have to find your inspiration psysical anymore. Today you’re only one “click” away from a creative idea. That’s a big bonus for me in my life, with my own hairsalon, husbond and kids. 
Besides hair, I love to be seduced by PASSION. Passion gives me a boost in life, and here’s some of my favorite persons I follow and get inspiration from: Ole Henriksen (beauty), Martin Thorborg (entrepreneur) Tony Robbins (American Canon king) AND my wonderful uncle – Dennis Skraarup, who since I was a kid has inspired me to want my own business someday. 
I started my own company 9 years ago, my first hairsalon in a villa area because I saw some opportunities there. My concept was green and environmental / health for everyone. I had some problems with eczema from working with the traditional ammonia colours and that had to end if I wanted to be in this business for a long time. 
After some years my husbond and I decides that the dream about a 3 kid is big, and I get pregnant. 
The destiny wants that my employee also get pregnant 3 weeks after me and sadly calls in sick for a longer period.
Lost revenue, agreements, 2 homes, and a lot more – means around a half million in depth, and the risk to be forced to close down my salon in Søborg, and leave our homes, all that is suddenly a reality for me and my little family.
In the meantime I hired some temps, and after I gave birth to my little girl I’m back in my salon 8 weeks after. 
My husbond and I has always agreed about – When things gets hard, we need to go on! This situation wasn’t an exception! 
When I think back – I wouldn’t have been without this experience. It’s shortened down here, but I learned incredibly much about myself as human. My values has never been more clear to me. 
It was a test, I needed to go through, and if I came through this, then everything would be possible. Today I understands the importance in a mindset. I do EXACTLY, what makes sense to me in this business. Quality handwork! That happened because I believed in my idea and did something about it!
Advice? 
My advice will definitely be to choose your thoughts with care. Be picky about your thoughts! Some of it are a lie anyways. Believe that you are a goddamn (sorry my french) interesting person with so much to give. Positive thoughts and remember to relax when your body says it😊
I’m not sure that I’ll always work as I do right now.. I’m way to curious to discover, what else is hiding behind the doors we have here in life, and I’m definitely not done getting to know new faces.
I really enjoy to follow Sofia in her personal development. That confirms  me in my thoughts about, that we can everything that we dream about 💟
Thank you so much for your inspiring story Helen, so happy that you wanted to share your story with us. 
If you want to be more inspired by Helens colourful universe follow her facebook page here, her instagram here, and for bookings here
Samlet Danish Skin Care hudplejesæt med 12% rabat

COMMENTS

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

ADD A COMMENT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Give me the name!