Farverig kyllingesalat - Med sødme twist ♥ #lørdagslækkerier #saturdaysnacks

#MindfulMonday 5 værktøjer til når angsten spøger

img_5001

⭐️  5 Værktøjer der hjælper når jeg mærker angsten komme ⭐️

I dag skal det handle om noget der har været en del af mit liv siden jeg var 5 år gammel, nemlig angst.

Angst kan vise sig på mange forskellige måder hos mennesker, men for mig handler det rigtig meget om åndenød, spændinger, hjertebanken og manglende evne til at holde fokus.

Måske kender du det, hvis du også har mærket angstens lange kløer?

Dem af jer der har prøvet det ved, at angst og angstanfald virkelig kan slå benene væk under en, og at det i de situationer er rigtig vigtigt at have nogle værktøjer der kan hjælpe og støtte en.

💡Mine top 5 værktøjer er følgende💡:

Vejrtrækningsøvelser – Læg hænderne på din mave, træk vejret helt ned i bunden af maven og mærk hvordan lungerne udvides  og maven buler ud med luft, og pust langsomt ud. Gentag 5 gange, eller flere ,hvis du ikke mærker at kroppen begynder at slappe af. Der findes rigtig mange gode apps eller YouTube videoer, som kan guide dig igennem dette – Så søg løs

Gå en tur – Frisk luft og let motion er undervurderet når det kommer til at tæmme angsten. Så når du mærker angsten komme, eller har svært ved at finde ro indeni, så gå en tur i et godt tempo og sæt din yndlingsmusik i ørerne.

Meditere – Meditation i 15-20 minutter enten ved at lytte til en guidet meditation (du kan finde rigtig mange forskellige på Youtube) eller ved blot at sætte dig i din egen stilhed og meditere.

Lav noget sjovt – Angst kan have svært ved at finde sit fodfæste i dig, hvis du “distraherer” den. Så find på noget der gør dig glad, noget hvor du føler dig let og uden bekymring og gør det gerne med en/flere som du elsker.

Tal om det – Hvis du sætter ord på det du føler når angsten er der, har den nemmere ved at forlade dig. Så vær aldrig alene med angsten, men tal med nogen om det. Snak med  en terapeut, en ven, familie eller en partner, men vær aldrig alene med angsten.

🌺 Hvilke værktøjer bruger du hvis/når du får angst? 🌺


5 Tools that help when I feel the anxiety comes

Today it’s about something that has been a part of my life since I was 5 years old, anxiety.

Anxiety can be manifested in many different ways in humans, but to me it’s a lot about breathlessness, tension, palpitations and inability to keep focus.

Perhaps you know that if you have also felt the long claws of anxiety?

Those of you who have tried it to know that anxiety and anxiety attacks can really break your legs under one and that in those situations it is really important to have some tools that can help and support one.

💡Mine top 5 tools are the following💡:

Breathing exercises – Put your hands on your stomach, breathe all the way down to the bottom of the stomach and notice how the lungs are expanded and the stomach bends out with air, and slowly breathe out. Repeat 5 times or more if you do not feel the body starts to relax. There are a lot of great apps or YouTube videos that can guide you through this – so try loose

Go for a walk – Fresh air and light exercise are underestimated when it comes to taming the anxiety. So when you feel the anxiety comes or have trouble finding peace inside, go for a good pace and put your favorite music in your ears.

Meditate – Meditation for 15-20 minutes either by listening to guided meditation (you can find a lot of different on Youtube) or just put yourself in your own silence and meditate.

Do something fun – Anxiety may find it hard to find your foothold if you “distract” it. Then find something that makes you happy, something where you feel easy and without worry and would like to do with someone else you love.

Talk about it – If you say what you feel when anxiety is there, it’s easier to leave you. So never be alone with fear, but talk to someone about it. Talk to a therapist, friend, family or partner, but never be alone with fear.

🌺  What tools do you use if / when you get anxiety? 🌺

Samlet Danish Skin Care hudplejesæt med 12% rabat

COMMENTS

Der er endnu ingen kommentarer til indlægget. Hvis du synes indlægget er interessant, så vær den første til at kommentere på indlægget.

ADD A COMMENT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Farverig kyllingesalat - Med sødme twist ♥ #lørdagslækkerier #saturdaysnacks