Invitation - Kom og besøg mig //Come visit me

My Skincare rutine (Face)

 

img_4858

(English below) Indeholder Affiliate

Dette indlæg er et super efterspurgt indlæg, nu skal det nemlig handle om min hud i ansigtet.
Huden på kroppen er en anden sag og det vil jeg også lave et indlæg omkring snarest kan i tro :)

For bare 2 år siden havde jeg virkelig virkelig uren hud, jeg har egentlig altid haft en forholdsvis pæn hud, men pludselig havde jeg et års tid hvor det var så slemt at jeg følte folk stirrede på min hud når jeg talte med dem fremfor at kigge mig i øjnene.

At lægge en pæn makeup base over var en by i Rusland, for det bulede så meget ud at det bare så kaget og unaturligt ud. Jeg studerede til kosmetiker på det tidspunkt. Har altid interesseret mig helt vildt for beauty, makeup, hudpleje osv og er en kæmpe passion jeg har ved siden af sundhed.

Indvendig og udvendig sundhed og skønhed er lige mig :D Nå men for halvandet år siden ca skete der det at jeg mødte Mads Timmermann som har Hudplejeprodukterne Danish Skin Care. Vi snakkede om min passion for hudpleje og kunne selvfølgelig ikke undgå at komme ind på hvordan jeg plejede min hud.

Jeg har altid betalt kassen for alverdens hudpleje og i mange år skiftet hudpleje som andre skiftede undertøj hehe. Jeg fandt aldrig noget jeg kunne ‘falde til ro med’ og bare have lyst til at blive ved med at bruge. Mads sagde til mig for halvandet år siden  ‘Vil du ikke gøre mig den tjeneste at give mine produkter en chance på bare 3 mdr og så tage et før og efter billede og så ser vi hvad der sker? For jeg er sikker på de vil kunne hjælpe dig’

Jeg lovede at prøve, meeeeen i starten kunne jeg ikke helt committe mig og blev ved med at ‘snyde’ lidt og bruge det jeg brugte tidligere som jo ikke havde hjulpet mig osv. Men så lidt efter lidt lagde jeg det på hylden og bruge kun DSC. Og jeg lover jer helt ærligt for at min hud aldrig har været pænere.

Det her er forskellen på 3 mdr: haha

Det er jo rimelig tydeligt hvor meget der nåede at ske. Jeg bruger kun Danish Skin Care af hudpleje til ansigtet, Jeg bruger sættet til ‘normal til fedtet hud’ men det er super vigtigt at du finder ud af hvilken hudtype du skal bruge til.

Mange laver desværre ofte den fejl at tro de har fedtet hud, og bruger så produkter til fedtet hud, hvilket i nogle tilfælde (fx hvis man virkelig har tør hud) ender med at udtørre huden endnu mere så huden faktisk fedter og skinner mere. Og det er de færreste der ønsker det. Danish Skin Care har en super rådgivning og man er altid velkommen til at ringe eller skrive til dem hvis man er i tvivl om hvilken hudtype man skal købe til.

Produkterne er så milde, rene og det er altså super billigt for et samlet sæt ! Alt for mange gange har jeg snildt smidt 2000,- på hudpleje og kun haft til en mdr. Mit sæt holder ca 3 mdr og så er 978 ,- jo ingenting. Så er der mere plads til cafébesøg og shoppeture :D ;)

Husk altid at vaske dine hænder inden du rører ved dit ansigt, undervurder ikke bakteriernes gang ;) Hold dine makeup pensler rene, skift dit sengetøj regelmæssigt og brug god makeup som ikke tilstopper – og vigtigst af alt, pas din rense af rutine morgen OG aften. 1 gang om dagen er IKKE nok.

437b7ab9d5

Der er kun 4 trin og det tager mig max 4 min. Til gengæld er det dælme en god tids’investering – alt føles bare bedre når man er glad og tilpas med sin hud.!

Step 1: Morgen og aften renser jeg mit ansigt med ‘Clean skin Face Wash’, herefter dupper jeg ansigtet tørt med et rent håndklæde (en god hygiejne er et must)

Step 2: Morgen og aften tager jeg ‘Smooth Skin Treatment’ på en vatrondel (ca str som en 1 krone) kører den over ansigtet som var det skintonic. Den eksfolierer meget mildt dagligt din hud, fjerner hudorme, bumser, talgknopper, pigmentforandringer samt fjerner trist hud. (Fantastisk produkt!)

Step 3: Kun morgen! Putter dagcremen på ved navn ‘Perfect Skin Day Protector’ under og over øjne samt i hele ansigtet og på halsen, den indeholder modsat Natcremen selvfølgelig UVA  og UVB solfilter.

Step 4: Kun aften! Samme rutine som Step 3, dog bare med Natcremen ‘Perfect Skin Moisturizer’

Jeg bruger KUN dette samlet sæt, da alle produkterne sammen gør det aller bedste for dig og din hud, det holder som sagt til hele 3 mdr, og er en fantastisk investering jeg aldrig vil leve uden! Giv sættet en chance, og du vil aldrig stoppe med det igen :-D Det kan jeg love dig med 99% sikkerhed.

Så er du klar med en gennemfugtet og frisk hud til lækker makeup og en lækker dag eller på hovedet i seng og lade huden ånde og hvile. Fordi du er skøn som du er og et smil er det bedste skønhedstrick der findes! Du kan se alt om Danish Skin Care her, samt kontakte dem for råd og vejledning her:

Håber dette indlæg var værdifuldt og brugbart for dig. Min hud har ihvertfald aldrig været pænere, får stort set aldrig bumser mere, alle urenheder er væk, og utrolig mange kommenterer hvor fin min hud er. Det føles skønt! Nyd dagen :)

Og tusind tak fra hjertet af Mads, for at være den ven du er, den positive person du er, og den hammer dygtige hudpleje udvikler som du er skabt til at være. Love it!


This post is a super demanded post, so now it’s going to be about my skin on my face.
The skin on the body is another matter and I would like to make a post as soon as possible

Just 2 years ago I had a really dirty skin. I’ve always had a pretty nice skin, but suddenly I had a year’s time when it was so bad that I felt people staring at my skin when I talked to them rather than looking Me in the eyes

Placing a nice makeup base was a “city in Russia”, because it was so bad that it looked so choppy and unnatural. I studied at the cosmetics school at that time. Always interested in beauty, makeup, skin care etc. and I am passionate about health.

Inside and outside health and beauty are just me :-D

But about a year and a half ago, I met Mads Timmermann who has Danish Skin Care skincare products. We talked about my passion for skin care and, of course, he could not help wondering how I used my skin.

I have always paid for the skin care of the world and for many years changed skin care like other changed underwear hehe. I never found something I could ‘calm down with’ and just want to keep on using. Mads said to me a year and a half ago, “Do you not want to give my products a chance of just 3 months and then take a picture before and after, and then see what happens? Because I’m sure they will be able to help you

I promised to try, Buuuut… at the start I could not completely commit myself and kept cheating a bit and using what I used earlier that did not help me etc. But then I “put it on the shelf” and only used DSC. And I honestly promise you that my skin has never been nicer.

The difference of 3 months you can see in picture 1.

It is quite clear how much was happening. I only use Danish Skin Care  now, in my  face. I use the set for ‘normal to oily skin’ but it is very important to find out which skin type you need.

Many, unfortunately, often make the mistake of believing they have oily skin, so using products for oily skin, which in some cases (e.g. if you really have dry skin) end up drying the skin even more so the skin actually fats and shines more. And that is few that want that.

Danish Skin Care has a great costume service and you are always welcome to call or write to them if you have any doubts as to which skin type you are and what to buy.

The products are so mild, clean and that’s super cheap for a whole set! All too many times I’ve been kidding 2000, – on skin care and only for a month. My kit lasts about 3 months so 978 DKK is nothing. Then there is more room for café visits and shopping trips: D;)

Always remember to wash your hands before touching your face, do not underestimate the time of the bacteria;) Keep your makeup brushes clean, change your bedding regularly and use good makeup that does not clog – and most importantly, take care of your routine morning and evening . Once a day is NOT enough.

In picture 2, you can see the products from Danish Skincare.

There are only 4 steps and it takes me max of 4 min. On the other hand, it’s a good time to invest – everything just feels better when you’re happy and comfortable with your skin.!

Step 1: In the morning I clean my face with Clean Skin Face Wash, then I wipe my face dry with a clean towel (a good hygiene is a must)

Step 2: Morning and evening, I take ‘Smooth Skin Treatment’ on a cotton pad (about size of a pound) running over the face as it was skintonic. It exfoliates your skin very mildly daily, removes blackheads, pimples, talgans, pigment changes, and removes sad skin. (Great product!)

Step 3: Only Mornings! Patch the day cream on the name of the ‘Perfect Skin Day Protector’ underneath and over the eyes as well as on the whole face and neck, it contains the opposite Nightcreme of course UVA and UVB sunscreen.

Step 4: Only evening! The same routine as Step 3, but only with the Nightcreme ‘Perfect Skin Moisturizer’

I ONLY use this overall set, as all the products together do the best for you and your skin, it lasts for 3 months and is a fantastic investment I will never live without! Give this a chance and you will never stop it again :-D

I can promise you with 99% security.

Then you’re ready with a soaked and fresh skin for delicious makeup and a delicious day or head to bed and let the skin breathe and rest. Because you are beautiful as you are and a smile is the best beauty piece there is!

You can see all about Danish Skin Care and contact them for advice and guidance here: Danish Skincare

Hope this post was valuable and useful to you. My skin has never been nicer, I almost never bother anymore, all the impurities are gone, and incredibly many comment on how nice my skin is. It feels great! Enjoy the day :)

And thank you very much from the heart Mads, to be the friend you are, the positive person you are, and the hammer skilled skin care develops as you are created to be. Love it!

(This blogpost contains affiliate link)

Samlet Danish Skin Care hudplejesæt med 12% rabat

2 COMMENTS

 • Lykke

  Hej Sofia, troede kun man skulle bruge den røde om aftenen og ik om morgen også, synes jeg der stod på min guide. ??

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • Julie

  Hej Sofia.
  Har du prøvet den nye erstatningen for smooth skin treatment? Jeg er SÅ glad for smooth skin treatment, og jeg frygter virkelig, at den nye ikke er lige så fantastisk. HADER når gode produkter udgår! 🙄

  Siden  ·  Svar på kommentar

ADD A COMMENT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

Invitation - Kom og besøg mig //Come visit me